Deniz Hasarları Yönetimi Hizmetleri

VTS Denizcilik, deniz kayıplarını önleme hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel kontrolörlerimizin ve uzmanlarımızın eylemleri, P&I üyelerine, Armatörlere ve sigortacılara risk maruziyetini yönetme ve azaltma ve gelişmiş bir güvenlik kültürüne katkıda bulunma konusunda yardımcı olmaktır...

DAHA FAZLA BİLGİ

Deniz Hasarları Yönetimi Hizmetleri

VTS Denizcilik, deniz kayıplarını önleme hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel kontrolörlerimizin ve uzmanlarımızın eylemleri, P&I üyelerine, Armatörlere ve sigortacılara risk maruziyetini yönetme ve azaltma ve gelişmiş bir güvenlik kültürüne katkıda bulunma konusunda yardımcı olmaktır.


Kayıp önleme kontrolü sadece tekne ve makine koruma için değil aynı zamanda gemi veya yük kaynaklı oluşan veya oluşabilecek tüm sorunlar için de geçerlidir. Yangın ve patlama, karaya oturma, kurtarma, kirlilik, kaçak yolcular, hastalık, yaralanma, korsan vb…


Denizdeki riskleri azaltmak amacıyla risk değerlendirmesi ve kayıp kontrolü önleme sörveyi yapılmalıdır.


Deniz taşımacılığında en dikkat çeken unsurlardan biri, risk ve hasar yönetimidir. Denizyolu ile sevkiyattan kaynaklanan her çeşit yük, ekipman ve gemi hasarlarında, bu hasarların meydana gelmesi ve tespit edilmesinden itibaren hasar yönetimi çalışmaları başlar ve bu çalışmalar başlıca şu hususları kapsar:-Armatörler ve yük sahipleri ile temasa geçilmesi

-İlgili hukuk birimlerinin devreye girmesi

-Tekne ve makina sigortaları (H&M), koruma ve tazmin sigortaları (P&I kulüleri) ve taşıma şirketleri arasında koordinasyon sağlanması

-Hasara yönelik olarak olayın nasıl meydana geldiği ve hasarın ne boyutta olduğuna dair gerekli bilgi ve belgelerin toplanması

-Elde edilen bütün bilgilerin sınıflandırıması, analiz edilmesi ve nasıl hareket edileceği konusunda karar verilmesi


Hasar yönetiminde en önemli konu, hasarların en çabuk şekilde ve eksiksiz olarak tazmin edilmesidir. Hasar yönetimi doğru yapılmazsa, sigorta şirketlerinden veya koruma ve tazmin (P&I) kulüplerinden talep edilecek tazminat ödemeleri çok zaman alır ve işlemler daha karmaşık bir hal alabilir.

Gözetim ve survey kuruluşları, risk ve hasar yönetimi konusunda gemi sahiplerinin, armatörlerin veya gemi işleten firmaların taleplerini hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmektedir. Deneyimli uzmanlar, tazminat talebi konusunda yapılması gereken hazırlıkları kısa sürede ve tam olarak tamamlamakta ve işletmelere zaman kazandırmış olmaktadır. En basitinden en karmaşığına kadar hasar yönetiminin profesyonel kadrolarca yapılması, işletmeler açısından hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Bütün belgeler incelenir, sigorta şirketlerine yapılacak başvurular hazırlanır, sigorta eksperleri ile gerekli görüşmeler yapılır ve sigorta poliçesinde yer alan teminatlardan en iyi şekilde yararlanılması sağlanır.

Genel olarak doğru yönlendirilecek bir hasar yönetimi çalışması şu noktaları kapsar:


-Neler yapılması gerektiği konusunda işletmeye bilgi verilir

-Gerekli belgeler doğru olarak hazırlanır ve sigorta şirketine ve onun eksperlerine teslim edilir

-Sigorta eksperleri ile gerekli bilgi alışverişi sağlanır

-Sigorta şirketleri ile gerekli görüşmeler yapılır

-Hasarların, poliçe yenileme döneminde neden olacağı sonuçlar konusunda işletmeye bilgi verilir

-Hasar istatistikleri dönemsel olarak incelenir ve işletme bu konuda yönlendirilir

-Hasar ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasına çalışılır

Bilgi edinmek ve diğer talepleriniz için iletişime geçin.

İletişim

VTS Denizcilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

H. İsmail Çakmak İş Merkezi Kat 7 Daire 25 İçmeler Mahallesi Altunay Sokak No 33 Tuzla / İstanbul


© Copyright 2023 - VTS Shipping

Powered by Zenith Digital