Deniz Kaybını Önleme Hizmetleri

VTS Denizcilik, deniz kayıplarını önleme hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel kontrolörlerimizin ve uzmanlarımızın eylemleri, P&I üyelerine, Armatörlere ve sigortacılara risk maruziyetini yönetme ve azaltma ve gelişmiş bir güvenlik kültürüne katkıda bulunma konusunda yardımcı olmaktır.


Kayıp önleme kontrolü sadece tekne ve makine koruma için değil aynı zamanda gemi veya yük kaynaklı oluşan veya oluşabilecek tüm sorunlar için de geçerlidir. Yangın ve patlama, karaya oturma, kurtarma, kirlilik, kaçak yolcular, hastalık, yaralanma, korsan vb…


Denizdeki riskleri azaltmak amacıyla risk değerlendirmesi ve kayıp kontrolü önleme sörveyi yapılmalıdır...

DAHA FAZLA BİLGİ

Deniz Kaybını Önleme Hizmetleri

VTS Denizcilik, deniz kayıplarını önleme hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel kontrolörlerimizin ve uzmanlarımızın eylemleri, P&I üyelerine, Armatörlere ve sigortacılara risk maruziyetini yönetme ve azaltma ve gelişmiş bir güvenlik kültürüne katkıda bulunma konusunda yardımcı olmaktır.


Kayıp önleme kontrolü sadece tekne ve makine koruma için değil aynı zamanda gemi veya yük kaynaklı oluşan veya oluşabilecek tüm sorunlar için de geçerlidir. Yangın ve patlama, karaya oturma, kurtarma, kirlilik, kaçak yolcular, hastalık, yaralanma, korsan vb…


Denizdeki riskleri azaltmak amacıyla risk değerlendirmesi ve kayıp kontrolü önleme sörveyi yapılmalıdır.

Deniz Hasarları Yönetimi Hizmetleri

VTS Denizcilik, deniz kayıplarını önleme hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel kontrolörlerimizin ve uzmanlarımızın eylemleri, P&I üyelerine, Armatörlere ve sigortacılara risk maruziyetini yönetme ve azaltma ve gelişmiş bir güvenlik kültürüne katkıda bulunma konusunda yardımcı olmaktır...

DAHA FAZLA BİLGİ

Deniz Hasarları Yönetimi Hizmetleri

VTS Denizcilik, deniz kayıplarını önleme hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel kontrolörlerimizin ve uzmanlarımızın eylemleri, P&I üyelerine, Armatörlere ve sigortacılara risk maruziyetini yönetme ve azaltma ve gelişmiş bir güvenlik kültürüne katkıda bulunma konusunda yardımcı olmaktır.


Kayıp önleme kontrolü sadece tekne ve makine koruma için değil aynı zamanda gemi veya yük kaynaklı oluşan veya oluşabilecek tüm sorunlar için de geçerlidir. Yangın ve patlama, karaya oturma, kurtarma, kirlilik, kaçak yolcular, hastalık, yaralanma, korsan vb…


Denizdeki riskleri azaltmak amacıyla risk değerlendirmesi ve kayıp kontrolü önleme sörveyi yapılmalıdır.


Deniz taşımacılığında en dikkat çeken unsurlardan biri, risk ve hasar yönetimidir. Denizyolu ile sevkiyattan kaynaklanan her çeşit yük, ekipman ve gemi hasarlarında, bu hasarların meydana gelmesi ve tespit edilmesinden itibaren hasar yönetimi çalışmaları başlar ve bu çalışmalar başlıca şu hususları kapsar:-Armatörler ve yük sahipleri ile temasa geçilmesi

-İlgili hukuk birimlerinin devreye girmesi

-Tekne ve makina sigortaları (H&M), koruma ve tazmin sigortaları (P&I kulüleri) ve taşıma şirketleri arasında koordinasyon sağlanması

-Hasara yönelik olarak olayın nasıl meydana geldiği ve hasarın ne boyutta olduğuna dair gerekli bilgi ve belgelerin toplanması

-Elde edilen bütün bilgilerin sınıflandırıması, analiz edilmesi ve nasıl hareket edileceği konusunda karar verilmesi


Hasar yönetiminde en önemli konu, hasarların en çabuk şekilde ve eksiksiz olarak tazmin edilmesidir. Hasar yönetimi doğru yapılmazsa, sigorta şirketlerinden veya koruma ve tazmin (P&I) kulüplerinden talep edilecek tazminat ödemeleri çok zaman alır ve işlemler daha karmaşık bir hal alabilir.

Gözetim ve survey kuruluşları, risk ve hasar yönetimi konusunda gemi sahiplerinin, armatörlerin veya gemi işleten firmaların taleplerini hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmektedir. Deneyimli uzmanlar, tazminat talebi konusunda yapılması gereken hazırlıkları kısa sürede ve tam olarak tamamlamakta ve işletmelere zaman kazandırmış olmaktadır. En basitinden en karmaşığına kadar hasar yönetiminin profesyonel kadrolarca yapılması, işletmeler açısından hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Bütün belgeler incelenir, sigorta şirketlerine yapılacak başvurular hazırlanır, sigorta eksperleri ile gerekli görüşmeler yapılır ve sigorta poliçesinde yer alan teminatlardan en iyi şekilde yararlanılması sağlanır.

Genel olarak doğru yönlendirilecek bir hasar yönetimi çalışması şu noktaları kapsar:


-Neler yapılması gerektiği konusunda işletmeye bilgi verilir

-Gerekli belgeler doğru olarak hazırlanır ve sigorta şirketine ve onun eksperlerine teslim edilir

-Sigorta eksperleri ile gerekli bilgi alışverişi sağlanır

-Sigorta şirketleri ile gerekli görüşmeler yapılır

-Hasarların, poliçe yenileme döneminde neden olacağı sonuçlar konusunda işletmeye bilgi verilir

-Hasar istatistikleri dönemsel olarak incelenir ve işletme bu konuda yönlendirilir

-Hasar ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasına çalışılır

Gemi Kira Giriş / Çıkış Kondisyon Sörvey Hizmetleri

Kiraya alınacak geminin kiralama öncesindeki kondisyonunu kesin olarak belirleme esası ile yapılan sörveydir.

Bu sörveyde geminin genel fiziki durumu, ambarlar ve kapaklarının fiziki / fonksiyonel durumları ve güverte ekipmanlarının durumları ile alakalı detaylı incelemeler sonrasında raporlamamızı yapıp, siz değerli müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Bu rapor ile kiraya alınacak geminin kira süresince yaratabileceği sorunların önceden tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesini de sağlamaktayız.


DAHA FAZLA BİLGİ

Gemi Kira Giriş / Çıkış Kondisyon Sörvey Hizmetleri


Kiraya alınacak geminin kiralama öncesindeki kondisyonunu kesin olarak belirleme esası ile yapılan sörveydir.

Bu sörveyde geminin genel fiziki durumu, ambarlar ve kapaklarının fiziki / fonksiyonel durumları ve güverte

ekipmanlarının durumları ile alakalı detaylı incelemeler sonrasında raporlamamızı yapıp, siz değerli müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Bu rapor ile kiraya alınacak geminin kira süresince yaratabileceği sorunların önceden tahmin

edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesini de sağlamaktayız.

Bu sörveyi şu başlıklara ayırabiliriz;

Yükleme öncesi veya sonrası genel kondisyon

tespitleri Bunker / ihrakiye miktar tespitleri.

Tahliye esnasında ve yükleme sonrasında hasar

sörveyleri tespit Hizmetleri.

Gemide yapılacak hasar onarımlarına nezaret

edilmesi, hasar bedeli oluşturulması, tamir ekibi oluşturulması Hasar tespitlerinin yapılması.

Gemi kira giriş çıkışlarının belgelendirilmesi

Hasar halinde, tamir sonrası, gemi kaptanından

“hasarsızlık” raporu alınması Taraflar arasında, hasarlar ile ilgili final mutabakat sağlanması .Gemi Yükleme Öncesi Sörveyi Hizmetleri

Yüklenecek kargonun, gemiye yüklemesi öncesindeki kondisyonunu belirleme ve kayıt altına alma esası ile yapılan sörveydir.

Bu sörveyde operasyon başlangıcında, operasyon süresince her gün, gerekli görüldüğü her an ve operasyon bitimlerinde ilgililer ile paylaşılacak bilgilendirme raporları ve operasyon sonrasında oluşturulacak detaylı raporu paylaşılmaktadır...

DAHA FAZLA BİLGİ

Gemi Yükleme Öncesi Sörveyi Hizmetleri

Yüklenecek kargonun, gemiye yüklemesi öncesindeki kondisyonunu belirleme ve kayıt altına alma esası ile yapılan sörveydir.

Bu sörveyde operasyon başlangıcında, operasyon

süresince her gün, gerekli görüldüğü her an ve operasyon bitimlerinde ilgililer ile paylaşılacak bilgilendirme raporları ve operasyon sonrasında oluşturulacak detaylı raporu paylaşılmaktadır.

Sörveyi yapacak personel kadrosu deniz geçmişi olan (kaptan / zabit) ve konu ile ilgili gerekli tüm eğitim ve sertifikalara sahip profesyonellerden oluşmaktadır, bu yolla yükleme esnasında oluşabilecek tüm sorunlar oluşum aşamasında çözülebilmektedir.

Özet olarak bu sörvey, alıcı ya da gemi P&I kulübünün yükün gemiye yüklenmeden önceki durumunu kesin olarak belge

ve kanıtlarla destekleyen bir raporla gemi seyre kalkmadan önce tüm yük evraklarında da notları düşülmüş halde garanti altına alıp gemi tahliyesi sırasında karşılaşılabilecek sorun ve sürprizlerden korunmak maksadı ile yapılmaktadır.

Gemi Yük Miktarı Hesaplama Sörvey Hizmetleri

Gemilerin aldıkları yükün hesaplanması esası ile yapılan sörveydir.

Draft sörvey, ithalat ve ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle kuru dökme yüklerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bularak yük miktarını tespit etmekte kullanılan, uluslararası alanda kabul görmüş bir tartım metodudur. Uzman sörveyörlerimiz tarafından tarafsız ve bağımsız olarak draft sörveyi yapılarak müşterilerimize rapor halinde sunmaktayız.


DAHA FAZLA BİLGİ

Gemi Yük Miktarı Hesaplama Sörvey Hizmetleri

Gemilerin aldıkları yükün hesaplanması esası ile yapılan sörveydir.

Draft sörvey, ithalat ve ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle kuru dökme yüklerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bularak yük miktarını tespit etmekte kullanılan, uluslararası alanda kabul görmüş bir tartım metodudur. Uzman sörveyörlerimiz tarafından tarafsız ve bağımsız olarak draft sörveyi yapılarak müşterilerimize rapor halinde sunmaktayız.Gemi Yakıt Miktarı Hesaplama Sörvey Hizmetleri

Kiraya alınacak, kiradan çıkacak veya ihtiyaç halinde gemilerin tanklarında bulunan fuel oil, diesel oil ve lub oil

miktarının tespit edilmesi esası ile yapılmaktadır.

 

Gemiler için yapılan ve deniz ticaretindeki en büyük maliyete sahip bunker alanında müşterilerimizin kayıplarını engellemek amacı ile konuda gerekli tüm deneyim ve eğitime sahip ekibimiz tarafından yapılan sörveydir.


DAHA FAZLA BİLGİ

Gemi Yakıt Miktarı Hesaplama Sörvey Hizmetleri

Kiraya alınacak, kiradan çıkacak veya ihtiyaç halinde gemilerin tanklarında bulunan fuel oil, diesel oil ve lub oil

miktarının tespit edilmesi esası ile yapılmaktadır.

 

Gemiler için yapılan ve deniz ticaretindeki en büyük maliyete sahip bunker alanında müşterilerimizin kayıplarını engellemek amacı ile konuda gerekli tüm deneyim ve eğitime sahip ekibimiz tarafından yapılan sörveydir.Gemi Satın Alma Öncesi Kondisyon Sörvey Hizmetleri

Satın alma öncesinde gemi, barge, römorkör vs. gibi deniz araçlarının tekne, makine ve güverte kısımlarının konuda uzman ekibimiz tarafından detaylı inceleme ve testlerinin yapılması ve sonrasında raporlanması ile yapılan sörveydir.

 

Bu sörvey ile talep edilir ise fiyat belirleme de dahil olmak üzere alınacak deniz aracının satın almadan önceki kondisyonunu kesin ve fotoğraf destekli tespit ve raporlaması ile siz değerli müşterilerimizin uğrayabilecekleri zararların önüne geçilmesini sağlıyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ

Gemi Satın Alma Öncesi Kondisyon Sörvey Hizmetleri

Satın alma öncesinde gemi, barge, römorkör vs. gibi deniz araçlarının tekne, makine ve güverte kısımlarının konuda uzman ekibimiz tarafından detaylı inceleme ve testlerinin yapılması ve sonrasında raporlanması ile yapılan sörveydir.

 

Bu sörvey ile talep edilir ise fiyat belirleme de dahil olmak üzere alınacak deniz aracının satın almadan önceki kondisyonunu kesin ve fotoğraf destekli tespit ve raporlaması ile siz değerli müşterilerimizin uğrayabilecekleri zararların önüne geçilmesini sağlıyoruz.


Gemi Hasar Tespit Sörvey Hizmetleri

Teknelere, P&I klup, sigorta şirketleri, kiracı veya armatör şirketlerinin talepleri ile P&I klup, sigorta şirketleri veya kendi formumuzu kullanarak ship condition sörveyi yapılır, eksiklikler tespit edilir, giderilme yöntemleri ile ilgili tavsiyeler verilir ve yeterli sayıda fotoğrafla birlikte rapor verilir.

 

Yapılan sörveylerde istenirse bulunan eksikliklerin risk analizleri yapılarak loss prevention surbey raporu hazırlanır.

 

İstenirse Geminin yaşı ve piyasası göz önünde bulundurularak değer tespiti yapılır.